Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt door hevige regenbuien die niet of onvoldoende kunnen opgevangen worden door de bestaande afwatering. Daarom is het zinvol om een extra buffer te voorzien via bijvoorbeeld regenwatertonnen. Door de opvang van hemelwater wordt de afvoer gebufferd en neemt het risico op wateroverlast af. Het opgevangen water kan onder andere worden hergebruikt in de tuin of voor het poetsen. Zeker in tijden van droogte, waarin zuinig gebruik van leidingwater noodzakelijk is, is dit een voordeel.

Groepsaankoop regenwatertonnen

Het aanbod van de groepsaankoop wordt gekozen door een werkgroep van enthousiaste burgers die mee beslissen aan welke voorwaarden de regenwatertonnen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s). 

De werkgroep komt 2 keer (digitaal) samen om onder andere mee het aanbod te bepalen, en de offertes te evalueren. De eerste samenkomst van de werkgroep zal digitaal plaatsvinden op 28 maart, om 19.30 uur. 

Mee beslissen? Neem deel aan de werkgroep en meld je vrijblijvend aan via dit online formulier. Je ontvangt enkele dagen vooraf een link om deel te nemen aan de online sessie.