Verkiezingsprogramma & Visie 2018

Liedekerke - Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Wij stappen naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 onder de noemer ‘CD&V Plus’.

Met de “plus” in onze  naam geven wij aan positief te kijken naar de toekomst van een samenleving  waar verbondenheid tussen inwoners zich versterkt en iedereen mee is. Onze topprioriteit is een samenleving waar het beste van alle mensen samenvloeit en inspraak kansen krijgt, waar duurzaamheid en natuurbehoud geen holle slogans zijn en waar veilig, gezond en gelukkig leven in al zijn facetten gewaarborgd is .

‘Voluit voor Liedekerke’ is de slagzin voor onze verkiezingscampagne.

Het DNA van onze gemeente bewaren, behoeden en stimuleren vormt het fundament van ons programma en is onze basis voor het uittekenen van het gemeentebeleid 2019 – 2024.

Hoekstenen van dit DNA zijn een Liedekerke met volgende karaktertrekken:

  • Vlaams, hartelijk en communicatief
  • Levendig bruisend en ondernemend
  • Groen, gezond en duurzaam
  • Goed bestuurd, betaalbaar en participatief
  • Zorgzaam voor iedereen, van jong tot oud
  • Veilig en mobiel

Wij hebben bij de voorbereiding van dit verkiezingsjaar dan ook naar nieuwe wegen gezocht  om het gemeentebeleid zo dicht mogelijk bij en met de mensen te realiseren. Wij toetsten de verzuchtingen en de prioriteiten van onze inwoners zo goed mogelijk. Naast het afnemen van een klassiek enquête, zijn wij dan ook in open dialoog gegaan met een diverse groep van gemotiveerde en geëngageerde mensen buiten de klassieke partijmiddens en geledingen. Hun input heeft ons gezichtsveld sowieso verruimd en inzichten aangescherpt.

Met de “plus” in onze naam willen wij ook verwijzen naar onze diverse en sterke ploeg van kandidaten, een evenwichtige mix van de oude en grote nieuwe generatie. Een ploeg die vastberaden en daadkrachtig mee de weg vooruit neemt en voluit voor Liedekerke kiest, voor een warme en gezonde gemeente waar het aangenaam is te wonen, te werken en te leven.

Ons uitgebreid programma kan u in bijlage ontdekken.