Roel Guldemont

Lid Afdelingsbestuur, Schepen, Lid dagelijks bestuur, Bestuurslid

  • Geboortedatum:

    15 maart 1970

  • Geboorteplaats:

    Aalst

Stafmedewerker contracten Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Voorzitter ocmw Liedekerke

Voluit voor Liedekerke

Politiek is mij niet vreemd. Ik ben al meer dan 15 jaar actief in de gemeente politiek.

Sinds 2004 zetel ik als raadslid in het OCMW.           

Ik engageer mij voor concrete dossiers omtrent sociaal beleid, en zo beteken ik rechtstreeks iets voor de inwoners van Liedekerke.

De voorbije 6 jaar kon ik me als voorzitter van het OCMW ten volle ten dienste stellen van het lokaal sociaal dienstbetoon en dit voor alle Liedekerkenaren.

Door dicht bij jullie – mijn dorpsgenoten – te staan, hoor ik jullie bekommernissen, en neem ik deze mee bij het uitstippelen van het beleid.

Mijn beroepservaringen bij de Christelijke Mutualiteit zijn daar vaak ook een meerwaarde bij.

Zo werd de opstart van een dagelijks sociaal restaurant in samenwerking met het woon – en zorgcentrum Sint-Rafaël in december 2014  door de inwoners aanzien als een groot succes en meerwaarde.

In tijden van economische crisis is het van groot belang dat iedereen erbij hoort.

Daarom zet ik mij ook al meer dan 25 jaar actief in voor de vergeten groep van mensen, de zieken van Liedekerke en dit samen met een twintigtal vrijwilligers.

Zo organiseren wij aangepaste vakanties, organisatie van ontmoetingsnamiddagen, boodschappenlijn voor mensen die door ziekte of beperking zelf geen boodschappen meer kunnen doen en dit in samenwerking met het ocmw van Liedekerke.

In Liedekerke is er zichtbaar een toename van de hogere leeftijdsgroepen en anderzijds een ontgroening van jongeren die wegtrekken naar “betaalbaardere” woongebieden.

De vergrijzing veroorzaakt een toenemende vraag naar zorg. Daarbij komt dat informele zorgverlening en mantelzorg tegenwoordig minder vanzelfsprekend zijn. Dit zorgt voor een toenemende vraag naar professionele zorg. Voor senioren zijn thuiszorg, gezinszorg, maaltijden aan huis essentieel om in hun eigen huis te kunnen blijven wonen en alle kleine extra’s zijn altijd welkom in tijden van economische crisis.

Deze groep van mensen heeft recht om zo optimaal mogelijk te genieten van alle bestaande subsidies die door de gemeente en of hogere overheden gegeven worden. Hierdoor  is een administratieve vereenvoudiging zoals voor subsidieaanvragen een must voor de komende legislatuur zodat de drempelvrees van vele Liedekerkenaren om naar het OCMW te komen drastisch zal verlagen.

Voor de jeugd is het van essentieel belang dat ze kunnen blijven wonen in hun eigen gemeente. Meehelpen aan een verdere uitbouw en realisatie van betaalbare bouwgronden (sociale kavels) en huizen of appartementen is zeker een noodzaak zodat enerzijds ook de jonge generatie kan blijven wonen en werken in zijn of haar directe woonomgeving en anderzijds deze realisaties ook heel wat extra tewerkstelling kunnen teweeg brengen in onze eigen regio (in de bouw).

 

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.