overhandiging petitie tegen sluiting Civiele Bescherming


dinsdag, 2 mei, 2017
overhandiging petitie tegen sluiting Civiele Bescherming

Vandaag werd een delegatie van het gemeentebestuur en de civiele bescherming van Liedekerke ontvangen op het kabinet van minister Jambon, voor de overhandiging van de petities die de voorbije weken met veel succes ondertekend werden.

Om 15 uur hadden zij een afspraak met minister Jambon, die echter niet ter plaatse was, maar in Charleroi, alhoewel de afspraak op voorhand was vastgelegd.

Zij werden ontvangen door een kabinetsmedewerker van minister Jambon, die de meer dan 15.000 handtekeningen in ontvangst nam.

Op de vraag van de delegatie naar een degelijke verklaring voor de sluiting van de civiele bescherming in Liedekerke, bleef het bij een vaag antwoord waaruit niet echt iets kon afgeleid worden, behalve dat minister Jambon nog met een duidelijke verklaring naar buiten zal treden en dat de werknemers zeker goed zullen begeleidt worden.

Uit goede bron hebben we echter al vernomen dat er aan de afvloeiingsplannen niets positief is, voor de vele werknemers en vrijwilligers van de civiele bescherming. Zij zullen met een bang hart de verdere besprekingen tussen het kabinet en de vakbonden moeten afwachten.

De vele argumenten die de delegatie aanhaalde in verband met de geografische ligging van de site, de expertise van de werknemers, de veiligheid van de burgers, de vele protesten, de onderbemanning van andere hulpdiensten enz. vielen echter in dovemansoren. De minister houdt vol dat Brasschaat de beste keuze is, hetgeen ondertussen door veel gemeentebesturen en hulpdiensten al in twijfel wordt getrokken.

De delegatie heeft echter heel duidelijk gemaakt dat noch het gemeentebestuur van Liedekerke, noch de vakbonden van de civiele bescherming zich zomaar gewonnen zullen geven. Zij zullen nu verdere stappen ondernemen en naar de Raad van State te trekken.

foto: Rita Triest