De gemeente Liedekerke heeft eind de jaren negentig het startschot gegeven om de herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke te realiseren. Het was een uiterst moeilijk dossier waarbij heel wat overheidsinstanties betrokken werden. Talrijke onteigeningen dienden te gebeuren en er waren wijzigingen aan het gewestplan noodzakelijk. Bovendien moest er vooral ook nagedacht worden over een structurele aanpak van (a) de verkeersveiligheid (fietsers, wagens en voetgangers) en (b) de steeds terugkerende wateroverlast in de buurt, en dit met respect voor het prachtige gebied van de Valier waarin de stationsomgeving zich bevindt.

Bijna vijf jaar geleden zijn de gemeente Liedekerke, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), NMBS, TMVW en Infrabel gestart met de uitvoering van de werken aan de stationsomgeving. De vernieuwing maakt van de stationsbuurt een aangename omgeving die vlot bereikbaar is en waar alle weggebruikers een plaats krijgen. Sinds 30 maart 2018 kunnen de reizigers hun auto parkeren op de nieuwe comfortabele en goed verlichte parking bij het station langsheen de spoorlijn in de richting van Ternat. Op deze nieuwe parking is plaats voor 307 auto’s, en dit naast de talrijke andere parkeerzones. Ondertussen zijn ook camera’s geplaatst die het mogelijk maken om de omgeving van het station en de fiestenstallingen nauwlettend in de gaten te houden. Als sluitstuk van deze herinrichtingswerken volgen nu nog een aantal deelwerken, zoals bijvoorbeeld de overkapping van de vier perrons. Op korte termijn komt er ook een Fietspunt zodat ook gemeentelijke medewerkers ter plaatste dagelijks de buurt zullen bewaken.

Heel fier kunnen wij dan ook zeggen dat 2018 het jaar van het einde van de werken aan de stationsomgeving wordt! Het resultaat mag er zijn: een omgeving waar duurzaam groen, waterhuishouding, verkeersveiligheid en mobiliteit samengaan. Hierbij past het een nadrukkelijk woord van dank te richten tot alle medewerkers van de gemeentelijke dienst Infrastructuur die zich jarenlang hebben ingezet om dit project te verwezenlijken.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.